ŠŤASTIE

Dnes je Medzinárodný deň šťastia. Dalo by sa o ňom písať kadejako. Avšak prežívanie šťastia je tak subjektívna záležitosť, že som radšej pre vás pripravila test, ktorý vám odhalí, či a nakoľko ste šťastný. funny test šťastia Poďme na vec. Stačí vám papier a pero. Odpovedzte prosím na nasledujúcich 5 otázok. V prípade veľkej potreby, môžete uviesť aj viac odpovedí. Každú odpoveď píšte ako samostatnú odrážku.   Vyhodnotenie: Viac ako 26 odpovedí – Načo si si robil tento test? […]