Kontaktné informácie

Dadala, občianske združenie (IČO: 51271800; č.ú.: IBAN SK08 7500 0000 0040 2540 8916)  
Adresa: Kukučínova 430/5, 036 01 Martin  
Tel.: 0903 443 313, 0905 647 135  
Web: dadala.sk  
Email: info@dadala.sk