Kto sme?

Sme občianske združenie, ktorého cieľom je vytvárať priestor, ktorý podporuje rozvoj ľudí (duševný i fyzický). Poskytujeme diskrétnu zónu pre rôzne rozhovory, pohovory a stretnutia s cieľom dlhodobého budovania komunity. Ponúkame kreatívnu zónu pre tréningy a workshopy (vzdelávacie, kultúrne, športové a i.). Podporujeme zdravý životný štýl aktívnou formou, ako aj formou konzultácií a poradenstva. Zameriavame sa na prírodu, jej silu a vplyv na ľudskú spoločnosť rešpektujúc základné hodnoty ako: dôvera, tvorivosť a rozvoj.

Sprevádzame ľudí na ceste ich osobného rozvoja od identifikácie svojho cieľa až po jeho dosiahnutie.

Sme nadšenci, ktorí milujú prácu s ľuďmi, rešpektujú prírodu a majú odvahu kombinovať moderné s tradičným… alebo vrátiť tradičné do moderného… 

Veríme, že… ”Láska a sila je bez akejkoľvek špekulácie v každom z nás. Vždy keď sa obrátime na svoje pravé, nefalšované ja, objavíme v sebe prírodu. Príroda v sebe ukrýva kľúč, ktorý dokáže odomknúť náš skutočný potenciál. Dokáže nás previezť od úzkosti, cez vyrovnanosť až po mentálnu a fyzickú silu.” (Wim Hof)

S láskou spomíname na časy, keď sa ľudia prirodzene stretávali pri spoločnej práci či oddychu, zdieľali spolu radosti aj starosti, delili sa so susedom o plody svojej práce, vymieňali nielen skúsenosti, ale aj tovar. Pod jednou strechou žili viaceré generácie, čím sa vzájomne učili a vedľa seba rástli.

Žijeme v dobe, keď si začíname uvedomovať, o čo všetko sme pod vplyvom naháňania sa za lepším životom prišli – o kontakt so sebou, s prírodou, o blízkosť iných… o prirodzenosť. Vízia o.z. DadaLa je to všetko prinavrátiť do našich životov… Jednoducho, prirodzene, spolu. V našej-vašej záhrade a v našej-vašej koučovni.